Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι
Γενικά

Σκοπός
 • Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Διεργασιών
 • Ανάλυση Βασικών Φυσικών Διεργασιών 

 

Περιεχόμενο
 
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση και Σχεδιασμό Διεργασιών
 • Μηχανική Διεργασιών σε Περιβάλλον Excel
 • Ροή Ρευστών
 • Εναλλαγή Θερμότητας
 • Ψύξη και Κατάψυξη
 • Ύγρανση και Αφύγρανση
 • Εξάτμιση
 • Ξήρανση
 • Τεχνική Σωματιδίων
 • Μηχανικοί Διαχωρισμοί

 

Βαθμολογία

 

 

Αρχική Σελίδα > Γενικά   


  Τελευταία Νέα
  Είσοδος Χρήστη
  Εργαλεία